Kalendarz maturzysty

temat
2017-08-22 09:00
Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej
2017-08-22
Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 11 sierpnia 2017 r.
23–25 sierpnia
Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej
2017-09-12
Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba przekazuje absolwentom, którzy zdawali w tej
szkole egzamin maturalny, świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia
o wynikach egzaminu w terminie do 12 września 2017 r. - dotyczy absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.
Archiwum
2017-07-07
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał
egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części
pisemnej.
2017-07-05
Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2017 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo dojrzałości:)
2017-06-30
Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba przekazuje absolwentom, którzy zdawali w tej
szkole egzamin maturalny, świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia
o wynikach egzaminu w terminie do 30 czerwca 2017 r. - dotyczy absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym.
2017-06-20 14:00
języki mniejszości narodowych – pr
język kaszubski – pp, pr
język łemkowski – pp, pr
zadania w języku obcym *
2017-06-19 09:00
2017-06-14 09:00
2017-06-13 09:00
2017-06-12 09:00
2017-06-08 09:00
2017-06-07 09:00
2017-06-06 09:00
2017-06-05 09:00
2017-06-02 14:00
2017-06-02 09:00
2017-06-01
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
2017-06-01 14:00
2017-06-01 09:00
od 4 do 26 maja
język polski (prezentacja – formuła do 2014),
języki mniejszości narodowych (prezentacja),
języki obce nowożytne,
język łemkowski, język kaszubski
Następne
Kanał RSS dla tej listy
źródło: CKE, MEN

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Uniwersytet___l__ski_220.jpg
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura