Kalendarz maturzysty

temat
2017-02-07
Uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2017 r. oraz absolwenci, którzy ukończył LO w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016 i absolwenci, którzy ukończyli technikum lub szkołę artystyczną w roku szkolnym 2015/2016 - składają pisemną deklarację 1a przystąpienia do matury dyrektorowi macierzystej szkoły.
2017-03-04
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 4 marca 2017 r., opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego zgodnie z instrukcją OKE i przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2017-04-20
W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2017 r. (załącznik 5.).
od 4 do 26 maja
język polski (prezentacja – formuła do 2014),
języki mniejszości narodowych (prezentacja),
języki obce nowożytne,
język łemkowski, język kaszubski
2017-05-08 09:00
od 8 do 20 maja (oprócz 14 maja)
język polski (wypowiedź – formuła od 2015),
języki mniejszości narodowych (wypowiedź)
2017-05-10 14:00
2017-05-11 09:00
2017-05-12 09:00
2017-05-12 14:00
2017-05-15 09:00
2017-05-16 09:00
2017-05-16 14:00
2017-05-17 09:00
2017-05-19 09:00
od 8 do 20 maja (oprócz 14 maja)
język polski (wypowiedź – formuła od 2015),
języki mniejszości narodowych (wypowiedź)
2017-05-23 09:00
2017-05-24 09:00
języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
Następne
Kanał RSS dla tej listy
źródło: CKE, MEN

Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Boks_1cdr.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu - kampus