aplikacja Matura google play app store

Kalendarz maturzysty

Archiwum
8 września 2023
8 września 2023:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.


21-22 sierpnia 2023
Część pisemna: 22 sierpnia 2023 r., godz. 9:00.
Część ustna: 21 sierpnia 2023 r.
7 lipca 2022
7 lipca 2023:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.


1-19 czerwca 2023
Część pisemna: 1-19 czerwca.
Część ustna: 5-7 czerwca.
4-23 maja 2023
Część pisemna: 4-23 maja.
Część ustna: 10-23 maja.
12-22 grudnia
Od 12 do 22 grudnia 2022 r. CKE udostępni kolejny pakiet materiałów do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów klasy IV LO do części pisemnej egzaminu maturalnego w Formule 2023 z wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach (podstawowym, rozszerzonym, dwujęzycznym). Szczegółowy harmonogram grudniowej diagnozy zostanie opublikowany w komunikacie w listopadzie br.
28-30 września
28 września br. (środa), godz. 9:00 – język polski,
29 września br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka,
30 września br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.
Kanał RSS dla tej listy
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności