24-25 sierpnia 2020

Termin poprawkowy, matura 2020 - część ustna

język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.


data ostatniej modyfikacji: 2019-09-07 17:38:35
źródło: CKE, MEN

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
wsf_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 10
miniatura
Polityka Prywatności