dlamaturzysty.info

Kalendarz maturzysty

temat
rok matury
Archiwum
2020-04-08 09:00
Arkusze zamieszczone na stronie CKE.
2020-04-07 14:00
Arkusze zamieszczone na stronie CKE.
2020-04-07 09:00
Arkusze zamieszczone na stronie CKE.
2020-04-06 14:00
Arkusze zamieszczone na stronie CKE.
2020-04-06 09:00
Arkusze zamieszczone na stronie CKE.
2020-04-03 9:00
Arkusze zamieszczone na stronie CKE.
2020-04-02 14:00
Arkusze zamieszczone na stronie CKE.
2020-04-02 09:00
Arkusze zamieszczone na stronie CKE.
do 7 lutego 2020 r.
Dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020 r.
do 7 lutego 2020 r.
Dla absolwentów, którzy ukończyli LO do roku szkolnego 2018/2019 włącznie oraz absolwentów, którzy ukończyli technikum lub szkołę artystyczną w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.
do 31 grudnia 2019 r.
Dla absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiadają świadectwa dojrzałości.
do 31 grudnia 2019 r.
Dla absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.)
do 31 grudnia 2019 r.
Dla absolwentów, którzy ukończyli LO do roku szkolnego 2018/2019 włącznie oraz absolwentów, którzy ukończyli technikum w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019. i zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE.
do 31 grudnia 2019 r.
Dla osób posiadających świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą oraz osób, które uzyskały świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych.
do 31 grudnia 2019 r.
Dla absolwentów, którzy ukończyli LO do roku szkolnego 2018/2019 włącznie oraz absolwentów, którzy ukończyli technikum lub szkołę artystyczną w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019 ale ich szkoła macierzysta została zlikwidowana lub przekształcona.
do 31 grudnia 2019 r.
Dla absolwentów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie oraz do absolwentów liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie ze względu na likwidacji tego typu szkół.
do 30 września 2019 r.
Dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020 r.
do 30 września 2019 r. (nieobowiązkowo)
Dla absolwentów, którzy ukończyli LO do roku szkolnego 2018/2019 włącznie oraz absolwentów, którzy ukończyli technikum lub szkołę artystyczną w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.
20-21 sierpnia 2019
język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności