Kalendarz maturzysty

temat
Archiwum
do 7 lutego 2019 r.
Dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2019 r.
do 7 lutego 2019 r.
Dla absolwentów, którzy ukończyli LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 oraz absolwentów, którzy ukończyli technikum lub szkołę artystyczną w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018.
do 31 grudnia 2018 r.
Dla absolwentów, którzy ukończyli LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 oraz absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, i zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE.
do 31 grudnia 2018 r.
Dla osób posiadających świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą oraz osób, które po 1 września 2016 r. uzyskały świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych.
do 31 grudnia 2018 r.
Dla absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiadają świadectwa dojrzałości.
do 31 grudnia 2018 r.
Dla absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.)
do 31 grudnia 2018 r.
Dla absolwentów, którzy ukończyli LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018, lub absolwentów, którzy ukończyli technikum w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona oraz absolwentów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.
do 1 października 2018 r
Dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2019 r.
do 1 października 2018 r (nieobowiązkowo)
Dla absolwentów, którzy ukończyli LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 oraz absolwentów, którzy ukończyli technikum lub szkołę artystyczną w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018.
21–22 sierpnia
Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej
2018-08-21 09:00
Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej
2018-08-10
Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2018 r.
2018-07-03
Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2018 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo dojrzałości:) Tego samego dnia (3 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.
2018-06-20 14:00
języki mniejszości narodowych – pr
język kaszubski – pp, pr
język łemkowski – pp, pr
zadania w języku obcym *
2018-06-19 09:00
2018-06-15 09:00
2018-06-14 09:00
2018-06-13 09:00
2018-06-11 14:00
2018-06-09
język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
2018-06-08 09:00
2018-06-06 09:00
2018-06-05 14:00
2018-06-05 09:00
2018-06-04
język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
2018-06-04 14:00
2018-06-04 09:00
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy
źródło: CKE, MEN

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
boks_przeglad_uczelni.gif
220x300_70.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura studenci
miniatura Akademia Ignatianum w Krakowie 05
miniatura Studia w WSB
Polityka Prywatności