aplikacja Matura google play app store

Kalendarz maturzysty

Archiwum
21-22 sierpnia 2023
Część pisemna: 22 sierpnia 2023 r., godz. 9:00.
Część ustna: 21 sierpnia 2023 r.
23 sierpnia 2022
Część pisemna: 23 sierpnia.
Część ustna: nie ma.
Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2022 r.
23-24 sierpnia 2021
Część pisemna: 24 sierpnia. Część ustna: 23–24 sierpnia (uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego).
Więcej informacji:
Matura 2021 - harmonogram w terminie poprawkowym
2020-09-08 14:00
Egzaminu poprawkowego ustnego nie będzie.
do 14 sierpnia (piątek)
Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (w części pisemnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej we wrześniu.
20-21 sierpnia 2019
język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015
21–22 sierpnia
Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej
2018-08-21 09:00
Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej
2018-08-10
Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2018 r.
23–25 sierpnia
Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej
2017-08-22
Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 11 sierpnia 2017 r.
2017-08-22 09:00
Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej
24-28 sierpnia
Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej szkole zdającego między 24 a 28 sierpnia 2015 r. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu.
2015-08-25
Egzamin w terminie poprawkowym w części pisemnej jest przeprowadzany 25 sierpnia 2015 r. w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE.
Kanał RSS dla tej listy
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności