Kalendarz maturzysty

temat
rok matury
2019-07-04

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach z matury 2019


data ostatniej modyfikacji: 2018-09-25 12:30:03
źródło: CKE, MEN

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Ignatianum_220_uzupelniajacy_2019.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura SGGW - studenci
miniatura Kampusu WSB we Wrocławiu - 5
miniatura
Polityka Prywatności