aplikacja Matura google play app store

Kalendarz maturzysty

Archiwum
8 września 2023
8 września 2023:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.


7 lipca 2022
7 lipca 2023:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.


9 września 2022
9 września 2022:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.


5 lipca 2022
5 lipca 2022:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.


2022-02-07
• uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r. oraz w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022 zmienili swoje plany egzaminacyjne, mogą je zgłosić do 7 lutego 2022 r. w ostatecznej deklaracji :)
• absolwenci, którzy ukończyli LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie, składają deklarację ostateczną do 7 lutego.
- załącznik 1a [Deklaracja A].
2021-12-31
Dotyczy:
• absolwentów, którzy ukończyli LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku 2020/2021 włącznie, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1b [Deklaracja B]),
• absolwentów liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie (załącznik 1b [Deklaracja B]),
• absolwentów uzupełniających LO, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (załącznik 1b [Deklaracja B]),
• osób posiadających świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą – wyłącznie jeżeli świadectwo to nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (załącznik 1b [Deklaracja B]),
• absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości (załącznik 1b [Deklaracja B]),
• osób posiadających świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (załącznik 1b [Deklaracja B]),
• absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) (załącznik 1c [Deklaracja C]).
2021-12-31
Do 31 grudnia 2021 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE
- załącznik 1a [Deklaracja A].
- załącznik 2
2021-09-30
• dotyczy uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r.
• deklarację wstępną do 30 września mogą również złożyć absolwenci, którzy ukończyli LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie.
- załącznik 1a [Deklaracja A].
10 września 2021
10 września 2021:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.


2021-07-05
5 lipca 2021:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.


do 8 lutego 2021 r.
• dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2021 r.
• dla absolwentów, którzy ukończyli LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2019/2020 włącznie.
do 15 stycznia 2021 r.
do 7 lutego 2020 r.
Dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020 r.
do 7 lutego 2020 r.
Dla absolwentów, którzy ukończyli LO do roku szkolnego 2018/2019 włącznie oraz absolwentów, którzy ukończyli technikum lub szkołę artystyczną w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.
do 31 grudnia 2019 r.
Dla absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiadają świadectwa dojrzałości.
do 31 grudnia 2019 r.
Dla absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.)
do 31 grudnia 2019 r.
Dla absolwentów, którzy ukończyli LO do roku szkolnego 2018/2019 włącznie oraz absolwentów, którzy ukończyli technikum w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019. i zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE.
do 31 grudnia 2019 r.
Dla osób posiadających świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą oraz osób, które uzyskały świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych.
do 31 grudnia 2019 r.
Dla absolwentów, którzy ukończyli LO do roku szkolnego 2018/2019 włącznie oraz absolwentów, którzy ukończyli technikum lub szkołę artystyczną w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019 ale ich szkoła macierzysta została zlikwidowana lub przekształcona.
do 31 grudnia 2019 r.
Dla absolwentów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie oraz do absolwentów liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie ze względu na likwidacji tego typu szkół.
do 30 września 2019 r.
Dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020 r.
do 30 września 2019 r. (nieobowiązkowo)
Dla absolwentów, którzy ukończyli LO do roku szkolnego 2018/2019 włącznie oraz absolwentów, którzy ukończyli technikum lub szkołę artystyczną w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.
do 7 lutego 2019 r.
Dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2019 r.
do 7 lutego 2019 r.
Dla absolwentów, którzy ukończyli LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 oraz absolwentów, którzy ukończyli technikum lub szkołę artystyczną w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018.
do 31 grudnia 2018 r.
Dla absolwentów, którzy ukończyli LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 oraz absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, i zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE.
do 31 grudnia 2018 r.
Dla osób posiadających świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą oraz osób, które po 1 września 2016 r. uzyskały świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych.
do 31 grudnia 2018 r.
Dla absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiadają świadectwa dojrzałości.
do 31 grudnia 2018 r.
Dla absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.)
Następne
Kanał RSS dla tej listy
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności