dlamaturzysty.info
do 31 grudnia 2018 r.

Deklaracja ostateczna przystąpienia do matury

Dla osób posiadających świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą oraz osób, które po 1 września 2016 r. uzyskały świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Deklaracja składana do dyrektora OKE.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych).

Wzór deklaracji: załącznik 1b


Dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2019 r. termin jest do 7 lutego 2019 r.

data ostatniej modyfikacji: 2018-12-24 13:22:14
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności