Kalendarz maturzysty

temat
do 31 grudnia 2018 r.
Dla absolwentów, którzy ukończyli LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 oraz absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, i zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE.
do 31 grudnia 2018 r.
Dla osób posiadających świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą oraz osób, które po 1 września 2016 r. uzyskały świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych.
do 31 grudnia 2018 r.
Dla absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiadają świadectwa dojrzałości.
do 31 grudnia 2018 r.
Dla absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.)
do 31 grudnia 2018 r.
Dla absolwentów, którzy ukończyli LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018, lub absolwentów, którzy ukończyli technikum w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona oraz absolwentów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.
do 7 lutego 2019 r.
Dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2019 r.
do 7 lutego 2019 r.
Dla absolwentów, którzy ukończyli LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 oraz absolwentów, którzy ukończyli technikum lub szkołę artystyczną w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018.
2019-05-07 09:00
2019-05-09 09:00
Następne
Kanał RSS dla tej listy
źródło: CKE, MEN

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - 2
miniatura
Polityka Prywatności