aplikacja Matura google play app store
7 lipca 2022

Matura 2023 - wyniki i świadectwa maturalne

7 lipca 2023:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.ostatnia zmiana: 2022-09-15
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności