aplikacja Matura google play app store
8 września 2023

Matura 2023 - wyniki i świadectwa po maturze poprawkowej

8 września 2023:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.data ostatniej modyfikacji: 2022-09-15 13:36:02
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności