aplikacja Matura google play app store
1-19 czerwca 2023

Matura 2023 w terminie dodatkowym

Część pisemna: 1-19 czerwca.
Część ustna: 5-7 czerwca.Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

1

czwartek

język polski - pp


2

piątek

matematyka - pp

matematyka - pr

3, 4 - sobota, niedziela

5

pon

język angielski - pp
język francuski - pp
język hiszpański - pp
język niemiecki - pp
język rosyjski - pp
język włoski - pp

filozofia - pr
język łaciński i kultura antyczna - pr
historia muzyki - pr

6

wtorek

biologia - pr

język angielski - pr
język angielski - dj

7

środa

WOS - pr

język francuski - pr
język francuski - dj

8

czwartek

Boże Ciało

9

piątek

Dzień bez egzaminów.

10, 11 - sobota, niedziela

12

pon

chemia - pr

język niemiecki - pr
język niemiecki - dj

13

wtorek

historia - pr

historia sztuki - pr

14

środa

geografia - pr

język rosyjski - pr
język rosyjski - dj

15

czwartek

fizyka - pr

język hiszpański - pr
język hiszpański - dj

16

piątek

informatyka - pr

język polski - pr
język kaszubski - pr
język łemkowski - pr
zadania w języku obcym**

17, 18 - sobota, niedziela

19

pon

języki mniejszości narodowych - pp

języki mniejszości narodowych - pr
język włoski - pr
język włoski - dj


* Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2023 r.
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.


Część ustna egzaminu maturalnego

5-7 czerwca

język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.


data ostatniej modyfikacji: 2022-09-15 13:29:50
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności