dlamaturzysty.info
do 31 grudnia 2018 r.

Deklaracja ostateczna przystąpienia do matury

Dla absolwentów, którzy ukończyli LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 oraz absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, i zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE.

Deklaracja składana do dyrektora szkoły macierzystej.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych).

Wzór deklaracji: załącznik 1a, załącznik 2


Dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2019 r. termin jest do 7 lutego 2019 r.

data ostatniej modyfikacji: 2018-12-24 13:21:37
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności