dlamaturzysty.info
do 30 września 2019 r. (nieobowiązkowo)

Deklaracja wstępna przystąpienia do matury 2020

Dla absolwentów, którzy ukończyli LO do roku szkolnego 2018/2019 włącznie oraz absolwentów, którzy ukończyli technikum lub szkołę artystyczną w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.

Deklaracja składana do dyrektora szkoły macierzystej.

Wzór deklaracji: załącznik 1a

data ostatniej modyfikacji: 2019-09-07 17:57:10
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności