dlamaturzysty.info
do 7 lutego 2019 r.

Deklaracja ostateczna przystąpienia do matury

Dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2019 r.

Deklaracja składana do dyrektora szkoły macierzystej.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Wzór deklaracji: załącznik 1a

data ostatniej modyfikacji: 2018-09-25 13:08:54
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności