dlamaturzysty.info
do 31 grudnia 2019 r.

Deklaracja ostateczna przystąpienia do matury 2020 dla osób z maturą sprzed 2005 r.

Dla absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.)

Deklaracja składana do dyrektora OKE.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych).

Wzór deklaracji: załącznik 1c


Dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020 r. termin jest do 7 lutego 2020 r.

data ostatniej modyfikacji: 2019-09-07 18:22:05
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności