dlamaturzysty.info
do 31 grudnia 2019 r.

Deklaracja ostateczna przystąpienia do matury 2020 dla osób bez matury

Dla absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiadają świadectwa dojrzałości.

Deklaracja składana do dyrektora OKE.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych).

Wzór deklaracji: załącznik 1b


Dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020 r. termin jest do 7 lutego 2020 r.

data ostatniej modyfikacji: 2019-09-07 18:20:52
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności