Kalendarz maturzysty

temat
2019-08-20 09:00

Termin poprawkowy - część pisemna

Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

data ostatniej modyfikacji: 2018-09-25 12:35:42
źródło: CKE, MEN

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
boks_220_pl.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura studenci UMK
miniatura
Polityka Prywatności