Kalendarz maturzysty

temat
20-21 sierpnia 2019

Termin poprawkowy - część ustna

język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015

Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2019 r.

data ostatniej modyfikacji: 2018-09-25 12:35:12
źródło: CKE, MEN

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
UNS_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 01
Polityka Prywatności