Kalendarz maturzysty

temat
do 31 grudnia 2018 r.

Deklaracja ostateczna przystąpienia do matury

Dla absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiadają świadectwa dojrzałości.

Deklaracja składana do ddyrektora OKE.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych).

Wzór deklaracji: załącznik 1b


Dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2019 r. termin jest do 7 lutego 2019 r.

data ostatniej modyfikacji: 2018-12-24 13:22:40
źródło: CKE, MEN

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
ASW_220_v2.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura FOTO 3
miniatura UTH 12
Polityka Prywatności