Kalendarz maturzysty

temat
do 31 grudnia 2018 r.

Deklaracja ostateczna przystąpienia do matury

Dla absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.)

Deklaracja składana do dyrektora OKE.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych).

Wzór deklaracji: załącznik 1c


Dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2019 r. termin jest do 7 lutego 2019 r.

data ostatniej modyfikacji: 2018-12-24 13:22:53
źródło: CKE, MEN

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce

Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura UNS - studia licencjackie Pedagogika
Polityka Prywatności