Kalendarz maturzysty

temat
do 31 grudnia 2018 r.

Deklaracja ostateczna przystąpienia do matury

Dla absolwentów, którzy ukończyli LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018, lub absolwentów, którzy ukończyli technikum w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona oraz absolwentów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Deklaracja składana do dyrektora OKE.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych).

Wzór deklaracji: załącznik 1b

data ostatniej modyfikacji: 2018-09-25 13:18:21
źródło: CKE, MEN

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
ASW_220_v2.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - 7
miniatura
Polityka Prywatności