aplikacja Matura google play app store
2020-09-08 14:00

Termin poprawkowy, matura 2020 - część pisemna

Egzaminu poprawkowego ustnego nie będzie.

Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

data ostatniej modyfikacji: 2020-04-24 14:11:48
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności