aplikacja Matura google play app store
do 14 sierpnia (piątek)

Złożenie pisemnego oświadczenia w celu przystąpienia do matury poprawkowej

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (w części pisemnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej we wrześniu.

Aby przystąpić do tego egzaminu, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 14 sierpnia 2020 r. (piątek) do dyrektora szkoły, którą ukończył (lub do dyrektora OKE, jeżeli szkoła została zlikwidowana).


ostatnia zmiana: 2020-08-11
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności