aplikacja Matura google play app store
do 8 lutego 2021 r.

Deklaracja ostateczna przystąpienia do matury 2021

• dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2021 r.
• dla absolwentów, którzy ukończyli LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2019/2020 włącznie.

Deklaracja składana do dyrektora szkoły macierzystej.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Wzór deklaracji: załącznik 1a

ostatnia zmiana: 2021-01-07
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności