dlamaturzysty.info
2021-07-05

Wyniki i świadectwa maturalne

5 lipca 2021:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.data ostatniej modyfikacji: 2020-10-01 15:52:33
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności