aplikacja Matura google play app store
10 września 2021

Matura 2021 - wyniki i świadectwa po egzaminie poprawkowym

10 września 2021:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.data ostatniej modyfikacji: 2021-08-26 19:28:46
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności