dlamaturzysty.info
2021-09-10

Wyniki i świadectwa po egzaminie poprawkowym

10 września 2021:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.data ostatniej modyfikacji: 2020-10-01 15:52:48
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności