aplikacja Matura google play app store
do 15 stycznia 2021 r.

Deklaracje dla wielu przypadków

Kto składa deklarację?

Do kiedy należy złożyć deklarację?

Którą deklarację należy złożyć?

Do kogo należy złożyć deklarację?

uczeń ostatniej klasy liceum, technikum albo szkoły artystycznej, który w 2021 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy

do

8 lutego 2021 r.

A

dyrektor szkoły macierzystej

uczeń ostatniej klasy liceum, technikum albo szkoły artystycznej, który w 2021 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, który chce przystąpić do egzaminu w innej szkole, niż szkoła, którą ukończył

do 15 stycznia 2021 r.

A + załącznik 2

dyrektor szkoły macierzystej

absolwent liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, którego szkoła nadal funkcjonuje i w 2021 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny

do 8 lutego 2021 r.

A

dyrektor szkoły macierzystej

absolwent liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, którego szkoła nadal funkcjonuje i w 2021 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny, który chce przystąpić do egzaminu w innej szkole, niż szkoła, którą ukończył

do 15 stycznia 2021 r.

A + załącznik 2

dyrektor szkoły macierzystej

absolwent liceum uzupełniającego, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego dla młodzieży albo liceum, technikum, szkoły artystycznej, którego szkoła została zlikwidowana

do 15 stycznia 2021 r.

B

dyrektor OKE

absolwent szkoły za granicą, ale dokument, który tamta szkoła mu wydała, nie uprawnia go do podjęcia studiów w Polsce

do 15 stycznia 2021 r.

B

dyrektor OKE

absolwent szkoły średniej sprzed 2005 r., który nie posiada żadnego świadectwa dojrzałości

do 15 stycznia 2021 r.

B

dyrektor OKE

osoba, która ukończyła lub w sesji zimowej 2021 r. zamierza ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych

do 15 stycznia 2021 r.

B

dyrektor OKE

absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości przed 2005 r., tzn. zdał maturę w formule sprzed 2005 r.

do 15 stycznia 2021 r.

C

dyrektor OKE


ostatnia zmiana: 2021-01-07
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności