aplikacja Matura google play app store
4-23 maja 2022

Matura 2022 - termin główny

Część pisemna: 4-23 maja.
Część ustna: tylko dla osób, których wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do uczelni za granicą.

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

środa

język polski - pp

język łaciński i kultura antyczna - pr

5

czwartek

matematyka - pp

historia muzyki - pr

6

piątek

język angielski - pp

język francuski - pp
język hiszpański - pp
język niemiecki - pp
język rosyjski - pp
język włoski - pp

7, 8 - sobota, niedziela

9

poniedziałek

język angielski - pr
język angielski - dj

filozofia - pr

10

wtorek

język polski - pr

język francuski - pr
język francuski - dj

11

środa

matematyka - pr

język hiszpański - pr
język hiszpański - dj

12

czwartek

biologia - pr

język rosyjski - pr
język rosyjski - dj

13

piątek

WOS - pr

język niemiecki - pr
język niemiecki - dj

14, 15 - sobota, niedziela

16

poniedziałek

chemia - pr

język włoski - pr
język włoski - dj

17

wtorek

historia - pr

języki mniejszości narodowych - pp

18

środa

geografia - pr

języki mniejszości narodowych - pr

19

czwartek

fizyka - pr

historia sztuki - pr

20

piątek

informatyka - pr

język kaszubski - pr
język łemkowski - pr

21,22 - sobota, niedziela

23

poniedziałek

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 16:55 - fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)


Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.


ostatnia zmiana: 2021-08-26
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności