aplikacja Matura google play app store
1-16 czerwca 2022

Matura 2022 - termin dodatkowy

Część pisemna: 1-15 czerwca.
Część ustna: tylko dla osób, których wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do uczelni za granicą.

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

1

środa

język polski - pp

język polski - pr

2

czwartek

matematyka - pp

matematyka - pr

3

piątek

język angielski - pp
język francuski - pp
język hiszpański - pp
język niemiecki - pp
język rosyjski - pp
język włoski - pp

filozofia - pr

język łaciński i kultura antyczna - pr
historia muzyki - pr

4, 5 - sobota, niedziela

6

poniedziałek

biologia - pr

język angielski - pr
język angielski - dj

7

wtorek

WOS - pr

język francuski - pr
język francuski - dj

8

środa

chemia - pr

język niemiecki - pr
język niemiecki - dj

9

czwartek

historia - pr

historia sztuki - pr

10

piątek

geografia - pr

język rosyjski - pr
język rosyjski - dj

11, 12 - sobota, niedziela

13

poniedziałek

fizyka - pr

język hiszpański - pr
język hiszpański - dj

14

wtorek

informatyka - pr

język kaszubski - pr
język łemkowski - pr
zadania w języku obcym

15

środa

języki mniejszości narodowych - pp

języki mniejszości narodowych - pr
język włoski - pr
język włoski - dj


• Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2022 r. 

Matura - czas trwania egzaminów pisemnych »

ostatnia zmiana: 2021-08-26
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności