aplikacja Matura google play app store
9 września 2022

Matura 2022 - wyniki i świadectwa po maturze poprawkowej

9 września 2022:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.ostatnia zmiana: 2021-08-26
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności