aplikacja Matura google play app store
2022-02-07

Matura 2022 - deklaracja ostateczna

• uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r. oraz w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022 zmienili swoje plany egzaminacyjne, mogą je zgłosić do 7 lutego 2022 r. w ostatecznej deklaracji :)
• absolwenci, którzy ukończyli LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie, składają deklarację ostateczną do 7 lutego.
- załącznik 1a [Deklaracja A].

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego można składać także elektronicznie.

Składający deklarację może korzystać z systemu przy użyciu identyfikatora (loginu) i hasła dostępu lub profilu zaufanego. Identyfikator (login) i hasło dostępu zdający uzyska od dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w zależności od tego, gdzie jest zobowiązany złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Zdający może wybrać, w jaki sposób zgłosi swój udział w egzaminie maturalnym – przez złożenie deklaracji w postaci papierowej czy elektronicznej.

Więcej:

data ostatniej modyfikacji: 2021-09-28 14:06:33
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności