aplikacja Matura google play app store
2021-12-31

Matura 2022 - złożenie deklaracji zdawania matury w innej szkole

Do 31 grudnia 2021 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE
- załącznik 1a [Deklaracja A].
- załącznik 2


ostatnia zmiana: 2021-08-27
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności