dlamaturzysty.info

Kalendarz maturzysty

temat
rok matury
23-24 sierpnia 2021
Część pisemna: 24 sierpnia. Część ustna: 23–24 sierpnia (uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego).
Więcej informacji:
Matura 2021 - harmonogram w terminie poprawkowym
2021-09-10
10 września 2021:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.


Archiwum
2021-07-05
5 lipca 2021:
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.
Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.


1-16 czerwca 2021
Część pisemna: 1-16 czerwca. Część ustna: 7-12 czerwca (uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego).
Więcej informacji:
Matura 2021 - harmonogram w terminie dodatkowym
4-20 maja 2021
Część pisemna: 4-20 maja. Część ustna: 7-20 maja (uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego).
Więcej informacji:
Matura 2021 - harmonogram w terminie głównym (maj)
3-16 marca 2021
termin: 3-16 marca.
Materiały będą udostępnione w szkołach oraz na stronie internetowej CKE w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, odpowiednio o godz. 9:00 lub 14:00.
Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane w dniu następnym o godz. 10:00, a w przypadku egzaminów przeprowadzanych w piątek – w piątek o godz. 20:00.
do 8 lutego 2021 r.
• dla uczniów, który zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2021 r.
• dla absolwentów, którzy ukończyli LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2019/2020 włącznie.
do 15 stycznia 2021 r.
2020-09-08 14:00
Egzaminu poprawkowego ustnego nie będzie.
do 14 sierpnia (piątek)
Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (w części pisemnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej we wrześniu.
2020-07-17
Termin: od 8 do 17 lipca 2020.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności